Nejstarší produkt

V roce 1924 začal místní podnikatel Josef Breitner vyrábět klavíry v bývalé textilní továrně. Později rozšířil výrobu ve spolupráci s vídeňskými výrobci klavírů Hoffman & Czerny a zaměstnával přibližně 50 pracovníků. O tři roky později Breitner založil společný podnik s názvem „Jihlavská Továrna, a.s.“, získal potřebné licence a začal vyrábět nástroje pod názvem „Hofmann & Czerny“.

Modernizace továrny pokračovala až do roku 1944, zatímco vzrůstal výběr klavírů. V roce 1945, kdy její vedoucí a hlavní úředník uprchl do Rakouska, se továrna dostala pod takzvané státní vedení. O několik let později byla nakonec znárodněna a začleněna do nově založené společnosti „Klavíry a Orgánové továrny “se sídlem v Hradci Králové. Bohužel po více než 40 letech této centralizace byly nevyhnutelně ztraceny všechny specifické konstrukční a zvukové vlastnosti klavírů od různých výrobců. Sametová revoluce v roce 1989 otevřela nové příležitosti pro soukromé podnikání a umožnila společnosti uniknout ze spárů centrálního vedení a znovu najít něco ze své dřívější individuality. Bohemia Piano, spol. s.r.o. (společnost s ručením omezeným) byla založena v roce 1993 po zakoupení výrobního závodu v Jihlavě od českého státu. Po 45 letech byla výroba klavíru v Jihlavě opět v soukromých rukou. Novým majitelům se dokonce podařilo oživit původní specifické atributy jednotlivých produktů.

Přesunout se na začátek